Tag Archives: chăm sóc sức khỏe

Giáo dục và y tế ở malaysia

Giáo dục và y tế ở malaysia Giáo dục và y tế ở malaysia

Chăm sóc sức khoẻ Xã hội Malaysia đặt nặng tầm quan trọng trên việc mở rộng và phát triển dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, chi 5% ngân sách lĩnh vực phát triển công cộng chính phủ cho y tế — tăng 47% so với trước đó. Con số này đồng nghĩa với mức tăng hơn ...