Tag Archives: chất lượng đại học

Đề xuất nâng cao chất lượng gíao dục

Đề xuất nâng cao chất lượng gíao dục Đề xuất nâng cao chất lượng gíao dục

Dưới đây là một số góp ý mà tôi cho rằng nó nằm trong quyền hạn của Bộ GD-ĐT, có thể thay đổi được, trong khả năng của tân bộ trưởng. Phải nâng điểm chuẩn đầu vào đại học, nhất là ở các ngành sư phạm Không khó để thấy rằng trình độ đầu vào của nhiều ...