Tag Archives: chính sách

Giáo dục việt nam cần người đứng đầu quả cảm

Giáo dục việt nam cần người đứng đầu quả cảm Giáo dục việt nam cần người đứng đầu quả cảm

Theo TS Vũ Minh Khương, chuyện đáng quan tâm nhất của giáo dục Việt Nam hiện nay không phải là thách đố khó khăn trong những vấn đề cụ thể của giáo dục, mà là tâm thế và mức độ sẵn sàng của cả hệ thống chính trị cho một công cuộc cải cách sâu ...