Tag Archives: chương trình học

SEGI University College

SEGI University College SEGI University College

SEGI University College một tập đoàn chuyên về giáo dục được thành lập 1977 tính đến nay đã hơn 30 năm kinh nghiệm và đã đạt được khá nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Tọa lạc tại KOTA DAMANSAR, từ đó đến nay trường đã mở rộng qui mô, tính đến thởi điểm hiện ...

The Motomotif College

The Motomotif College The Motomotif College

Du học ngành ô tô tại The Motomotif College Nhận thức được xu hướng phát triển lớn mạnh của ngành ôtô, trung tâm dào tạo của The Motomotif College (TOC) cung cấp cho sinh viên kiến thức hiểu biết về môi trường tự động hoá ngành ôtô hiện đại. Trung tâm được trang bị với công ...