Tag Archives: đại học ở malaysia

Đại học HELP

Đại học HELP Đại học HELP

Trường Đại Học HELP (gọi tắt là HELP) đã có 24 năm lịch sử, được thành lập trên tiêu chí trở thành trung tâm giáo dục bậc cao của Malaysia với hơn 12,000 sinh viên. Chương trình của trường có thế mạnh trong các ngành như kinh tế , kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, ...

SEGI University College

SEGI University College SEGI University College

SEGI University College một tập đoàn chuyên về giáo dục được thành lập 1977 tính đến nay đã hơn 30 năm kinh nghiệm và đã đạt được khá nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Tọa lạc tại KOTA DAMANSAR, từ đó đến nay trường đã mở rộng qui mô, tính đến thởi điểm hiện ...