Tag Archives: đánh giá học sinh

Giáo viên loay hoay trong đánh giá học sinh

Giáo viên loay hoay trong đánh giá học sinh Giáo viên loay hoay trong đánh giá học sinh

Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam ngày 20-5 đã tổ chức diễn đàn khoa học đánh giá kết quả một năm thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về quy định đánh giá học sinh (HS) tiểu học. Giáo viên quá tải, học sinh thiếu ...