Tag Archives: đổi mới kiểm tra

Có nên chấm dứt tình trạng học thuộc lòng

Có nên chấm dứt tình trạng học thuộc lòng Có nên chấm dứt tình trạng học thuộc lòng

Soạn sẵn đề cương rồi học thuộc lòng để kiểm tra, thi cử... khiến học sinh thui chột sáng tạo, thiếu kỹ năng cần thiết, nhưng vì điểm số, thành tích mà lối học thi đó vẫn tồn tại dai dẳng, gây nhiều hệ lụy... “Nếu “đơn đặt hàng” nhỏ này được bộ trưởng quan tâm, ...