Tag Archives: du học Australia

Thay đổi trong việc cấp visa du học Australia

Thay đổi trong việc cấp visa du học Australia Thay đổi trong việc cấp visa du học Australia

Những thay đổi sẽ áp dụng cho bậc cử nhân và sau đại học và các bậc học khác liên thông lên cử nhân giúp việc xét duyệt visa cho nhóm này nhanh hơn, kịp để sinh viên nhập học từ kỳ 2 năm 2012, tại một trường trong danh sách các trường Australia được ...