Tag Archives: giáo dục dân lập

Hệ thống giáo dục của malaysia

Hệ thống giáo dục của malaysia Hệ thống giáo dục của malaysia

Bậc tiểu học và trung học Bậc tiểu học (kéo dài 6 năm) và bậc trung học (kéo dài 5 năm bao gồm 3 năm trung học cơ sở và 2 năm phổ thông trung học) tổng cộng 11 năm hoàn toàn miễn phí. Độ tuổi tối thiểu để bắt đầu tham gia bậc tiểu học ...