Tag Archives: giới thiệu về đh Help

Đại học HELP

Đại học HELP Đại học HELP

Trường Đại Học HELP (gọi tắt là HELP) đã có 24 năm lịch sử, được thành lập trên tiêu chí trở thành trung tâm giáo dục bậc cao của Malaysia với hơn 12,000 sinh viên. Chương trình của trường có thế mạnh trong các ngành như kinh tế , kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, ...