Tag Archives: hệ thống giáo dục

Chất lượng đào tạo của các trường tại malaysia

Chất lượng đào tạo của các trường tại malaysia Chất lượng đào tạo của các trường tại malaysia

Chất lượng giảng dạy cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, luôn được theo dõi gắt gao bởi Bộ Giáo Dục, thông qua các Ủy Ban Thẩm Tra Chất Lượng Giáo Dục va các đạo luật như: Đạo Luật về Giáo Dục 1996, Đạo luật về các cơ sở giáo dục bậc cao 1996 va Đạo ...

Hệ thống giáo dục của malaysia

Hệ thống giáo dục của malaysia Hệ thống giáo dục của malaysia

Bậc tiểu học và trung học Bậc tiểu học (kéo dài 6 năm) và bậc trung học (kéo dài 5 năm bao gồm 3 năm trung học cơ sở và 2 năm phổ thông trung học) tổng cộng 11 năm hoàn toàn miễn phí. Độ tuổi tối thiểu để bắt đầu tham gia bậc tiểu học ...

Ưu điểm hệ thống giáo dục Malaysia

Ưu điểm hệ thống giáo dục Malaysia Ưu điểm hệ thống giáo dục Malaysia

Du học Malaysia bạn có thể hoàn toàn yên tâm với hệ thống giáo dục hoàn hảo và bằng cấp được công nhận. Sinh viên trong nước và nước ngoài theo học có rất nhiều lựa chọn với nhiều trường đại học và cao đẳng tư thục ở vị trí là trung tâm giáo dục ...

Giáo dục malaysia thu hút nhiều sinh viên quốc tế

Giáo dục malaysia thu hút nhiều sinh viên quốc tế Giáo dục malaysia thu hút nhiều sinh viên quốc tế

Hiện nay, giáo dục Malaysia thu hút được nhiều sinh viên quốc tế. Chính phủ Malaysia luôn khuyến khích phát triển hệ thống giáo dục tư, tạo điều kiện cho sinh viên trong nước và quốc tế có thể theo học các chương trình ĐH với bằng cấp của các ĐH danh tiếng trên thế ...