Tag Archives: khủng hoảng thừa nhân lực

Tình trạng thừa thầy thiếu thợ

Tình trạng thừa thầy thiếu thợ Tình trạng thừa thầy thiếu thợ

Liên quan đến việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) địa phương năm 2017, Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành, yêu cầu lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo cơ sở giáo dục địa phương căn cứ vào đội ngũ giảng viên và điều kiện ...