Tag Archives: nâng cao trình độ

Chất lượng đào tạo của các trường tại malaysia

Chất lượng đào tạo của các trường tại malaysia Chất lượng đào tạo của các trường tại malaysia

Chất lượng giảng dạy cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, luôn được theo dõi gắt gao bởi Bộ Giáo Dục, thông qua các Ủy Ban Thẩm Tra Chất Lượng Giáo Dục va các đạo luật như: Đạo Luật về Giáo Dục 1996, Đạo luật về các cơ sở giáo dục bậc cao 1996 va Đạo ...