Tag Archives: nghề truyền thống

Nghề thủ công tại malaysia

Nghề thủ công tại malaysia Nghề thủ công tại malaysia

NGHỀ IN VẢI BATIC Người Malaysia có lối in vải thủ công đặc biệt, bằng cách bôi sáp lên những chỗ không cần in màu trên tám vải hoặc tấm lụa. Lối in truyền thống này được áp dụng theo nhiều cách khác nhau suốt vùng quần đảo Malay, trong đó lối in của vùng Terengganu ...