Tag Archives: ngôn ngữ malaysia

Văn hóa giao tiếp của người dân Malaysia

Văn hóa giao tiếp của người dân Malaysia Văn hóa giao tiếp của người dân Malaysia

Văn hóa giao tiếp ở Malaysia được thể hiện rõ nét qua 3 khía cạnh: phong cách, thái độ giao tiếp và cách gọi tên của người Malaysia. Phong cách giao tiếp Du khách khi đặt chân đến Malaysia nên có sự chuẩn bị chu đáo về ngôn ngữ giao tiếp, người Malaysia nói nhiều thứ tiếng ...