Tag Archives: nguồn nhân lực

Đặc trưng kinh tế ở malaysia

Đặc trưng kinh tế ở malaysia Đặc trưng kinh tế ở malaysia

Bán đảo Malay và cả Đông Nam Á từng là một trung tâm thương mại trong nhiều thế kỷ. Nhiều đồ vật như gốm sứ và gia vị đã được buôn bán thậm chí cả trước thời Malacca và Singapore nổi lên giành ảnh hưởng. Ở thế kỷ 17 cao su đã xuất hiện tại ...