Tag Archives: phương pháp giảng dạy

Giảng viên Việt sang Mỹ học phương pháp giảng dạy

Giảng viên Việt sang Mỹ học phương pháp giảng dạy Giảng viên Việt sang Mỹ học phương pháp giảng dạy

Khóa học mà các giảng viên Việt Nam đang tham gia nằm trong chương trình tại Đại học bang Arizona mà Tổng thống Mỹ Obama từng nhấn mạnh khi nói về hợp tác quốc tế trong chuyến thăm Việt Nam mới đây. Theo đó, Trường Đại học bang Arizona (ASU) sẽ dạy các giảng viên Việt ...