Tag Archives: SEGI University College

SEGI University College

SEGI University College SEGI University College

SEGI University College một tập đoàn chuyên về giáo dục được thành lập 1977 tính đến nay đã hơn 30 năm kinh nghiệm và đã đạt được khá nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Tọa lạc tại KOTA DAMANSAR, từ đó đến nay trường đã mở rộng qui mô, tính đến thởi điểm hiện ...