Tag Archives: sinh viên quốc tế

Kinh nghiệm săn học bổng Mỹ, Canada

Kinh nghiệm săn học bổng Mỹ, Canada Kinh nghiệm săn học bổng Mỹ, Canada

Tham gia đợt hội thảo cuối, bạn có cơ hội nhận học bổng đến 70% học phí đại học và thạc sĩ cho khóa tháng 9/2016, không yêu cầu IELTS, Sat, Gmat. Theo báo cáo dữ liệu của US.NEWS, mức học phí trung bình đối với sinh viên quốc tế năm 2014 - 2015 trong bảng ...

SEGI University College

SEGI University College SEGI University College

SEGI University College một tập đoàn chuyên về giáo dục được thành lập 1977 tính đến nay đã hơn 30 năm kinh nghiệm và đã đạt được khá nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Tọa lạc tại KOTA DAMANSAR, từ đó đến nay trường đã mở rộng qui mô, tính đến thởi điểm hiện ...