Tag Archives: Sunway

Đại học Sunway

Đại học Sunway Đại học Sunway

Đại học Sunway được thành lập năm 1987 bởi tập đoàn giáo dục Sunway, Malaysia và được xem như là biểu tượng của nền giáo dục quốc tế bậc nhất và được sự quản lý của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Cấp Cao (MOHE). Khuôn viên trường rộng 10 hecta nằm trong thành phố du lịch ...