Tag Archives: thu hút sinh viên quốc tế

Giáo dục malaysia thu hút nhiều sinh viên quốc tế

Giáo dục malaysia thu hút nhiều sinh viên quốc tế Giáo dục malaysia thu hút nhiều sinh viên quốc tế

Hiện nay, giáo dục Malaysia thu hút được nhiều sinh viên quốc tế. Chính phủ Malaysia luôn khuyến khích phát triển hệ thống giáo dục tư, tạo điều kiện cho sinh viên trong nước và quốc tế có thể theo học các chương trình ĐH với bằng cấp của các ĐH danh tiếng trên thế ...