Tag Archives: tìm hiểu về con người

Con người, tôn giáo và phong tục tập quán ở Malaysia

Con người, tôn giáo và phong tục tập quán ở Malaysia Con người, tôn giáo và phong tục tập quán ở Malaysia

Dân số Malaysia gồm nhiều nhóm sắc tộc, với nhóm người Malay nắm ưu thế chính trị chiếm phần đông, gần 52% dân số. Theo định nghĩa của hiến pháp, tất cả người Malay đều là tín đồ Hồi giáo. Khoảng 30% dân số là người Malaysia gốc Hoa, nhóm người này từ lâu luôn ...