Tag Archives: University of Nottingham

Đại học Nottingham

Đại học Nottingham Đại học Nottingham

Được thành lập vào năm 1798, University of Nottingham là một trong mười trường Đại học hàng đầu của Anh Quốc. University of Nottingham là một trong những trường Đại học danh tiếng của Anh Quốc tham gia chương trình Học bổng Bộ ngoại giao Anh (Chevening Scholarship) dành cho học sinh Việt Nam. ...