Tag Archives: West Texas A&M University

Kinh nghiệm săn học bổng Mỹ, Canada

Kinh nghiệm săn học bổng Mỹ, Canada Kinh nghiệm săn học bổng Mỹ, Canada

Tham gia đợt hội thảo cuối, bạn có cơ hội nhận học bổng đến 70% học phí đại học và thạc sĩ cho khóa tháng 9/2016, không yêu cầu IELTS, Sat, Gmat. Theo báo cáo dữ liệu của US.NEWS, mức học phí trung bình đối với sinh viên quốc tế năm 2014 - 2015 trong bảng ...